Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
22.5.2018

 

Rekisterinpitäjä:
Oy Orxter Ltd; y-tunnus:2220839-8
Lakkapolku 2A6, 06100 Porvoo
info@orxter.com

Yhteyshenkilö:
Pekka Suominen
Lakkapolku 2A6, 06100 Porvoo
pekka@orxter.com

Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen ja palvelusuhteen hoitaminen.

Rekisterin tietosisältö:
Sivulle rekisteröityminen
Nimi ja sähköposti
Tuotetilauksen yhteydessä
Osoite ja tieto tilatusta tuotteesta

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin tiedot kerätään Orxter-sivuilta ja asiakkaat antavat ne itse.
Ulkopuolisia tietolähteitä ei käytetä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Asiakastietoja ei luovuteta Suomen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa.
Rekisteriin pääsee käsiksi vain Oy Orxter Ltd:n henkilökunta.

 

Pääset lukemaan rekisteriselosteen myös tästä.